Hier vind je de boekings- en annuleringsvoorwaarden zoals ze van toepassing zijn op alle boekingen/reserveringen/opleidingen/consulten/behandelingen en alle andere activiteiten bij Spiritueel Bewustzijn - Dans van Vlinders en al hun onderverdelingen (roepnamen).

 

A1. Algemeen

Alle informatie op onze websites, algemene voorwaarden en andere informatiebronnen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, correcties en typefouten. 
Spiritueel Bewustzijn BE0808.199.545 - Dans van Vlinders BE0755.438.275 behoudt ten alle tijde het recht om verblijven/retraites/activiteiten/boekingen/reserveringen/opleidingen/consulten/behandelingen/samenwerkingen o.i.d. te annuleren/stop te zetten. Bij annulering of stopzetting van een der partijen worden reeds betaalde gelden niet terugbetaald. 

 

A2. Huisregels

We brengen onze belangrijkste huisregels onder je aandacht:

  • We waarderen ten alle tijde de rust en stilte van de plek en respect naar de dieren 

  • De plek nodigt uit tot innerlijk luisteren, ga zorgzaam om met woorden, beperk het gebruik van smartphone, tablet en pc tot een minimum 

  • We nodigen je uit om de plek proper en in goede staat achter te laten

  • We gaan zorgzaam om met de natuurlijke bronnen: water, elektriciteit, licht en verwarming.

 

B1. Algemeen

Je kunt bij ons uitsluitend (tenzij anders vermeld) boeken via onze websites. Wij zijn telefonisch niet bereikbaar. Enkel via sms/mail.

Na ontvangst van de boeking versturen we zo snel mogelijk een bevestiging per email. Na betaling is je reservering definitief.

Bij het aangaan van de reservering verklaar je akkoord te gaan met de bepalingen die in deze voorwaarden staan.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 

 

B2. Betaling

Na ontvangst van de bevestiging via mail dient het reservering/boekingsbedrag binnen de gevraagde tijd overgemaakt te worden op rekeningnummer van Spiritueel Bewustzijn: IBAN: BE59 6718 0191 3926 of Dans van Vlinders: IBAN: BE49 6718 0720 4971


Onze tarieven zijn particuliere tarieven. Voor professionele klanten die een factuur wensen te ontvangen en hun verblijven/retraites/activiteiten/boekingen/reserveringen/opleidingen/consulten/behandelingen/aankoop als professionele kost inbrengen is het tarief excl. 21% BTW 

 

B3. Annulering

Annuleren kan uitsluitend per email en ten laatste 30 dagen alvorens de dag van de geplande activiteit. Je ontvangt daarna een schriftelijke bevestiging per email van ons. De annulering is dan definitief en kan je je activiteit éénmalig kosteloos verplaatsen.

Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn de volgende bedragen verschuldigd:

  • Tot 30 dagen voor aanvang van je verblijf/retraite/activiteit/boeking/reservering/opleiding/consult/behandeling kan je annuleren en kan je je activiteit éénmalig kosteloos verplaatsen.

  • Bij annulering tussen 30 dagen en 14 dagen zijn de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.

  • Bij annulering (wegens ziekte, overlijden of dringend persoonlijke redenen) binnen 14 dagen voor het begin van je verblijf/retraite/activiteit/boeking/reservering/opleiding/consult/behandeling ben je het volledige bedrag verschuldigd.

  • Mocht je activiteit niet door kunnen gaan vanwege dwingende overheidsmaatregelen. Wat je al betaald had, laat je staan voor betere tijden in de vorm van een tegoed. Voor alle andere vormen van annuleren gelden de annuleringsvoorwaardes zoals bij punt B3 genoemd.

 

C1. Schade en gebreken

Deze dienen onmiddellijk door de gast/klant/cursist gemeld te worden. Bij vertrek worden de kosten (voor herstel, aanschaf, gederfde inkomsten etc.) verrekend.

Wanneer er (opzettelijke) letsels en op welke manier dan ook aan de dieren worden aangebracht, zullen bij vertrek de dierenartskosten en eventuele andere kosten worden verrekend.

 

C2. Aansprakelijkheid

Spiritueel Bewustzijn - Dans van Vlinders en haar uitbaters zijn niet aansprakelijk voor een ongeval of diefstal op haar terrein.
Spiritueel Bewustzijn - Dans van Vlinders en haar uitbaters zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
Spiritueel Bewustzijn - Dans van Vlinders en haar uitbaters zijn niet aansprakelijk voor de eventuele toegedichte negatieve gevolgen van persoonlijke begeleidingssessies en/of het deelnemen aan activiteiten. De ontvanger maakt zelf de vrije keuze om hiervan gebruik te maken of niet. Verder zijn we niet aansprakelijk voor de keuzes die gasten/klanten/cursisten maken tijdens of na de begeleidingssessies en/of activiteiten, verblijven en/of retraites deze blijven de eigen verantwoordelijkheid.

 

C3. Huisdieren

Huisdieren worden niet toegestaan.

 

C4. Gebruik voorzieningen

Er mag door gasten/klanten gebruik gemaakt worden van de voorzieningen op het terrein, zoals de openbare ruimtes, onder voorbehoud van wijzigingen.

 

C5. Roken, drugs & alcohol

Het is niet toegestaan om op ons terrein te roken, alcoholische of verboden middelen te nuttigen.

 

C7. Verzekering

De gast is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een reis- en/of annuleringsverzekering.